Cennik

Cennik biletów

Pałac LipskichCena biletu
Normalny15,00
Ulgowy10,00
Wycieczkowy12,00
Szkolny8,00
Rodzinny25,00
Usługa przewodnika30,00
Usługa przewodnika w j. angielskim60,00
 Z muzealnego skarbca. Zbiory KUL
Normalny10,00
Ulgowy5,00
Rodzinny25,00
 Informujemy, że bezpłatne wtorki nie obejmują wystaw czasowych.

Cennik usług komercyjnych

Nazwa usługiCena
Wynajem powierzchni1000,00 zł (do 6 godzin) kolejna godzina 200,00 zł  
Wynajem powierzchni handlowej w czasie wydarzeń muzealnych – stoiska rękodzielnicze  50,00 zł za dzień
Wynajem powierzchni handlowej w czasie wydarzeń muzealnych – stoiska gastronomiczne  300,00 zł za dzień
Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych  ustalane indywidualnie
Fotografia okolicznościowa w parku100,00 zł za pierwszą godzinę sesji zdjęciowej, każda kolejna godzina 50 złotych  
Fotografia okolicznościowa w pałacu  300,00 zł za pierwszą godzinę sesji zdjęciowej, każda kolejna godzina 100 złotych  

numer konta Muzeum w Lewkowie-Zespół Pałacowo-Parkowy 15109011600000000134623992 Santander Bank.

Ważne informacje

  1. Chęć skorzystania z usługi przewodnika prosimy zgłaszać z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
  2. Grupy zorganizowane zwiedzają muzeum z przewodnikiem ( prosimy o wcześniejsze zgłoszenie).
  3. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 30 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.
  4. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

– osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym  Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

– pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

– członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

– posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

– dzieciom do lat 7.

  1. Bilet ulgowy – opłata ulgowa przysługuje, za okazaniem stosownych dokumentów uprawniających do zniżki, następującym osobom:

– uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

– osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;

– nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;

– osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.