Dostępność architektoniczna

Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy
Kwiatkowska 6c,
Lewków
63-410 Ostrów Wlkp.

Administracja znajduje się w budynku oficyny zachodniej (wejście od strony pałacu),
tel. 62 733 87 92 e-mail: info@muzeumwlewkowie.pl

Dostępność architektoniczna

MUZEUM W LEWKOWIE ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
INFORMACJE DLA GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wejście na teren Muzeum w Lewkowie Zespołu Pałacowo-Parkowego znajduje się przy
skrzyżowaniu ulic: Powstańców Wielkopolskich, Kwiatkowskiej i Lotniczej w Lewkowie.
Wejść można przez furtkę. Na teren parku możliwy jest wjazd pojazdem mechanicznym po
wcześniejszym zgłoszeniu w administracji Muzeum telefonicznie lub mailowo. Parking dla
pojazdów osób z niepełnosprawnościami wyznaczono przy budynku wozowni, który znajduje
się po lewej stronie wewnętrznej drogi dojazdowej do Muzeum.
Dla zwiedzających udostępniony jest teren parku, po którym można poruszać się
wyznaczonymi alejkami. Park jest ogólnodostępny. Na teren parku można wejść z psem
asystującym.

Na terenie należącym do Muzeum znajdują się cztery tablice informacyjne, w tym trzy
tyflograficzne informujące o rozmieszczeniu budynków wchodzących w skład Zespołu
Pałacowo-Parkowego oraz układ alejek w parku, wyznaczony parking.
Lokalizacja tablic informacyjnych:
1- Przy budynku dawnej wozowni ( pierwszy budynek po lewej stronie drogi wjazdowej)
– plan ogólny
2 – Przy Sali wystaw czasowych ( drugi budynek po lewej stronie drogi wjazdowej)
– tablica tyflograficzna
3 – Przy budynku oficyny zachodniej ( budynek po prawej stronie drogi wjazdowej
– tablica tyflograficzna
4 – Przy budynku pałacu ( główny budynek ) od strony południowej – tablica
tyflograficzna

Muzeum znajdujące się w budynku pałacu. Do pałacu prowadzą schody znajdujące się od
strony północnej budynku, wejście dla zwiedzających – drzwi po lewej stronie wnęki pod
portykiem. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową przystosowano wejście z podjazdem
zaczynającym się od narożnika północno-zachodniego pałacu – podjazd prowadzi do
poziomu piwnic. Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywołujący pracownika ochrony. Z
poziomu piwnic w pałacu na pozostałe piętra można dostać się za pomocą windy.
Kasa Muzeum znajduje się w budynku sali wystaw czasowych (drugi budynek po lewej stronie drogi dojazdowej do pałacu).

Główna ekspozycja znajduje się na parterze oraz na piętrze pałacu.
W piwnicy ( poziom „-1”) znajdują się toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, jest
również przewijak dla dziecka. Druga toaleta przystosowana dla osób z
niepełnosprawnościami znajduje się na piętrze pałacu ( poziom „1”).
Wszystkie poziomy w pałacu są dostępne.

Administracja znajduje się na parterze oficyny zachodniej – brak przeszkód
architektonicznych utrudniających wejście.