365 dni Nowego Lewkowa

Opublikowano 3 października 2023, 12:49

🚩12 miesięcy funkcjonowania Muzeum w Lewkowie po 4-letnim remoncie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

🚩 Koszt modernizacji to 27 milionów złotych, w tym 13 mln złotych pozyskanych z programu WRPO+ 2014-2020.

🚩 Od 3 października 2022r. do końca września 2023r. Muzeum w Lewkowie odwiedziło 22 tysiące 047 osób.‼️‼️‼️‼️

Dziękujemy❤️❤️❤️❤️

Zdjęcie Pałacu od strony parku wykonane jesienią z drona. Biały napis "365 dni Nowego Lewkowa. Dziękujemy!" U dołu zdjęcia.