Dofinansowanie

Opublikowano 25 listopada 2021, 09:36

Jako beneficjent wsparcia uzyskanego w Wielkopolskiego Funduszu
Rozwoju sp.z o.o. możemy dokończyć realizację projektu
„Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”