Finisaż wystawy Obecność rodziny Antoniego Radziwiłła w życiu kulturalnym Berlina.

Opublikowano 23 października 2023, 12:36
Plakat ze starą ryciną Pałacu Radziwiłłów w Berlinie. Na górze napis 31.10.2023 - Finisaż wystawy z oprowadzaniem kuratorskim godziny: 13:00, 14:00 - wstęp BEZPŁATNY "Obecność rodziny Antoniego Radziwiłła w życiu kulturalnym Berlina"
Pod spodem loga:
Muzeum Polskiego Szczecina, Fundacja współpracy polsko-niemieckiej, muzeum w lewkowie zespół pałacowo-parkowy, biblioteka publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim