Konstytucja 3 maja już w Pałacu!

Opublikowano 11 maja 2023, 12:14

Od dziś w naszym muzeum można zobaczyć kopię Konstytucji 3 maja oraz wystawę jej poświęconą.

Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791 roku. Miała ona niwelować wady systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, między innymi znosiła liberum veto. Jej głównymi twórcami byli król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz Scipione Piattoli.
Oficjalnie przestała obowiązywać 23 listopada 1793 roku, choć w praktyce już po 14 miesiącach od jej uchwalenia straciła na swojej ważności, kiedy to król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Targowicy.

Rok 1791 ma w Lewkowie jeszcze drugie znaczenie. Pałac Lipskich w Lewkowie został w tym roku ukończony, czyli jest równolatkiem Konstytucji 3 Maja. Zachęcamy zarówno rodziny, jak i szkoły do odwiedzenia zarówno wystawy, jak i przeprowadzenia lekcji poświęconej tej ustawie rządowej. Wystawa wypożyczona z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie jest doskonałym materiałem, z którego warto skorzystać.

Kopię Konstytucji 3 Maja i wystawę jej poświęconą można oglądać w Muzeum w Lewkowie od 11 maja do końca czerwca