W 2023 roku

W ramach dotacji celowych przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  w 2023 roku Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy wykonał następujące zadania:

1. Konserwacja muzealiów, w szczególności na podłożu papierowym pochodzących z dawnego księgozbioru Lipskich oraz niektórych mebli – kwota celowa 102,644zł.

Konserwacji poddane zostało:

 1. dziesięć książek, w tym cztery tomy dzieł Voltaire’a z 1774-1777 roku
 2. Mapa Powiatu Ostrowskiego z 1934 roku
 3. Złocony stolik
 4. Komoda
 5. Kredensik
 6. Stolik-barek

2. Zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Muzeum – kwota celowa  120,000 zł

Zakupione zostało:

 1. Gabloty stojące VIEW VS 50x50x190cm z oświetleniem 6 szt.
 2. Ściany wystawiennicze w systemie Round Line plener 20 szt.
 3. Krzesła Flex i Flexi łącznie 70 szt.
 4. Urządzenie myjąco-zbierające Lavor Dart 36B
 5. Kosiarka samojezdna John Deere X350R