W 2024 roku

W ramach dotacji celowych przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy wykonał następujące zadania:

1. Zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii – kwota celowa 50,000 zł.

2. Konserwacja muzealiów – kwota celowa 20,000 zł.

Konserwacji poddane zostało:

  1. Lustro pałacowe
  2. Zegar barokowy stojący XVIII w. – w konserwacji