Wynik zapytania ofertowego na wykonanie usługi czyszczenia okien i mycia podłóg w Muzeum w Lewkowie – Zespole Pałacowo-Parkowym

Opublikowano 28 kwietnia 2023, 01:33

W wyniku ogłoszenia zapytania dotyczącego wykonania usługi czyszczenia okien i
mycia podłóg w Muzeum w Lewkowie – Zespole Pałacowo-Parkowym wpłynęły
następujące oferty:

L.p.OferentWartość usługi nettoWartość usługi brutto
1KLIMAT Sp. z o.o., ul.
Dusznicka 25, 62-800 Kalisz
7 430,009 138,00
2„Gemini Group” Dorota
Jakubczyk ul. Piłsudskiego 13/5,
42-500 Będzin
10 800,0013 284,00
3JARTOM Jarosław Paryzek, ul.
Grunwaldzka 248, 60-166
Poznań
21 000,0025 830,00
4VACO PURE sp. z o.o. ul.
Dąbrowskiego 44, 50-457
Wrocław
13 470,0016 568,10
5IDMAR Sprzątanie Wnętrz –
Usługi
8 900,0010 947,00

Spośród nadesłanych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta firmy KLIMAT
sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Dusznicka 25