Lewków i Lipscy na szlaku pracy organicznej

Opublikowano 28 czerwca 2024, 11:34

Szlak Pracy Organicznej to nowa inicjatywa kulturalna Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem jest zrzeszanie różnych podmiotów kultury związanych z pracą organiczną w Wielkopolsce, aby utworzyć jedną spójną sieć historii i miejsc mówiących o rozwoju regionu w XIX wieku,  gdzie efektem była długo wyczekiwana niepodległość.  Podczas II forum  Szlaku Pracy Organicznej w Rogalinie przedstawiciele Muzeum w Lewkowie prezentowali Lewków i rodzinę Lipskich jako przedstawicieli pracy organicznej

Katarzyna Pluta i Miłosz Stroński z naszego muzeum uczestniczyli w II Forum Szlaku Pracy Organicznej. Gospodarzem forum było Muzeum w Rogalinie, całość koordynuje Muzeum Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Na szlaku pracy organicznej jest dziś Pakosław, Poznań, Szreniawa, Rogalin, Kórnik, Winna Góra, Śmiełow, Turew i Gostyń. Cały szlak po połączeniu, rozwinięciu oraz wprowadzeniu systemu identyfikacji wizualnej, pozwoli na zbudowanie opowieści z miejsc ważnych dla naszej małej ojczyzny.  To może być nowy sposób na zwiedzanie tych miejsc.

XIX-wieczna idea pracy organicznej wiązała się bezpośrednio z rezygnacją z dążeń niepodległościowych jako nierealnych i niemożliwych do urzeczywistnienia w danym czasie. Miała budować ogólnie pojęty dobrobyt przez rozwój handlu, przemysłu i rolnictwa, poprawę społeczno-ekonomicznej kondycji organizmu państwowego.

To właśnie tej drugiej ścieżce, a w szczególności miejscom i osobom mającym niebagatelny wpływ na powstanie i rozwój tych działań, poświęcony jest szlak organiczników. Praca organiczna to nie tylko ludzie, ale także ich spuścizna w postaci licznych instytucji, często działających do dziś (np. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), budynków – zarówno tych powszechnie znanych jak poznański Bazar, jak i położonych na prowincji, będących siedzibami przedstawicieli wielkopolskiej elity, np. pałac w Turwi Chłapowskich, pałac w Kórniku Działyńskich czy pałac w Rogalinie Raczyńskich.