Młodzi tworzą kolaże jak Szymborska

Opublikowano 25 stycznia 2023, 07:01

  Nie tylko poezja, ale też plastyka i pełen ironii humor były bliskie
  Wisławie Szymborskiej, której poświęcony jest właśnie 2023 rok. To
  również data setnych urodzin noblistki, która odeszła w 2012 roku.
  Wyklejanki, jakimi raczyła swoich znajomych Wisława Szymborska, to nie
  tylko artystyczna manifestacja, ale przede wszystkim odpowiedź na
  rynkowe braki. Kolaże, jakie tworzyła noblistka, zastępowały bowiem
  pocztówki rozsyłane do znajomych, przyjaciół i bliskich.

  • Wyklejanki, kolaże lub karteczki własnego wyrobu – jak zwykła je
   nazywać sama autorka, mają wymiary niewielkiej kartki pocztowej. Wisława
   Szymborska prowadziła na nich rodzaj wyklejanej korespondencji z
   przyjaciółmi. W ciągu 40 lat mogło ich powstać nawet kilka tysięcy. Do
   Lewkowa sprowadziliśmy 50 wyklejanek, wypożyczonych z fundacji Wisławy
   Szymborskiej z Krakowa – mówi Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w
   Lewkowie.

  Zwiedzający wystawę mogą wziąć udział w organizowanych przez muzeum
  warsztatach plastycznych, podczas których plastyk i historyk sztuki Pani
  Katarzyna Bielawska uczy młodzież tworzenia własnych wyklejanek. Do tej
  pory uczestnicy warsztatów wykonali takich prac kilkadziesiąt.

  Pokłosiem dwumiesięcznej wystawy w Dawnej Wozowni i warsztatów jej
  towarzyszących będzie wystawa powstałych kolaży z cyklu “Być jak
  Szymborska”.