Muzeum z nowymi współpracami

Opublikowano 10 listopada 2023, 08:06

Mamy przyjemność poinformować, że nasze muzeum nawiązało współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

List intencyjny sygnował rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie profesor Błażej Ostoja Lniski.

Muzeum wraz z otaczającym go parkiem to idealne miejsce na plenery, organizację wystaw, czy innych wydarzeń artystycznych. Bardzo cieszy nas możliwość goszczenia młodych twórców, których działalność pomoże nam na nowo spojrzeć nie tylko na sztukę klasycystyczną, ale też na sztukę w ogóle.

Nasze muzeum podpisało także umowę o współpracy ze spółką Koleje Wielkopolskie w sprawie tzw. wspólnego biletu samorządowego.

Chcąc zachęcić do korzystania z transportu kolejowego przystępujemy do ogólnopolskiej akcji oferującej zniżki w obiektach kultury dla podróżujących pociągiem. Bilet kolejowy uprawnia do zwiedzania muzeum za darmo. Bilet można wykorzystać w tym samym dniu. Z oferty muzeum skorzysta tyle osób, ile jest na bilecie kolejowym.

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy jest 12 instytucją kultury w Wielkopolsce, która przystąpiła do programu oferowanego przez Koleje Wielkopolskie.

Akademia sztuk pięknych w Warszawie
prof. Błażej Ostoja Lniski - Rektor
Warszawa, dn. 31.10.2023
Sz. P. Sylwia Nowicka
Dyrektor
Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy
Szanowna Pani Dyrektor,
pragnę podziękować za zaufanie, jakim obdarzyła Pani Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Doceniam życzliwy stosunek do wzmocnienia wzajemnych kontaktów pomiędzy naszymi instytucjami. Tym bardziej będzie nam niezmiernie miło włączyć się w e współpracę z Muzeum w Lewkowie w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych.
Proponowany obszar:
1) organizowanie wydarzeń kulturalnych;
2) organizowanie warsztatów i plenerów;
3) organizowanie wystaw;
4) organizowanie wspólnych konferencji, sesji, seminariów z zakresu sztuki;
5) udostępnienie własnych stron internetowych dla upowszechnienia wspólnie prowadzonych przedsięwzięć oraz uzyskanych w ich wyniku doświadczeń i osiągnięć, a także dla upowszechniania innych informacji mających znaczenie dla popularyzowania sztuki i upowszechniania wiedzy na jej temat.
Proszę potraktować treść niniejszego pisma w charakterze listu intencyjnego.
Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego listu intencyjnego, zostanę uregulowane w odrębnych mowach pomiędzy Stronami.
Z wyrazami szacunku
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski
ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa tel +48 (22) 826-19-72 rektor@asp.waw.pl www.asp.waw.pl