Z Lewkowa do Gręblowa – wernisaż

Opublikowano 14 czerwca 2023, 02:06

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Z Lewkowa do Gręblowa opowiadającej historię powstania Franklinowa.

Jak powstawały wsie w dawnym powiecie odolanowskim, a później ostrowskim? Jaki wpływ na powstanie miejscowości Franklinów miał właściciel majątku lewkowskiego Wojciech Lipski? I jakie konsekwencje w naszym regionie dało uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich. W Muzeum w Lewkowie przygotowywana jest wystawa w 200. rocznicę uchwalenia ustawy tzw. uwłaszczeniowej z dnia 8 kwietnia 1823 roku. Materiały do wystawy pochodzą ze zbiorów Pana Tomasza Grzelaka, mieszkańca Franklinowa, przede wszystkim jednak autora monografii poświęconej historii tej miejscowości. Otwarcie wystawy w niedzielę 25 czerwca o godzinie 14.00. Wstęp wolny.

– Historia Franklinowa związana jest nieodzownie z historią sąsiedniej wsi Gręblowa (Gremblowa), który dziś jest jedną z jego ulic. Historia pierwszych mieszkańców Franklinowa to historia mieszkańców Lewkowa – mówi Tomasz Grzelak, autor wystawy. – Część gospodarzy zaciężnych, którzy dotąd mieszkali „we wsi głównej” w Lewkowie uwłaszczona została w tej miejscowości, a część „odbudowana” na gruntach zniesionego folwarku w Gremblowie. Dodać należy, że do tego czasu w Gremblowie znajdowało się 6 gospodarstw. Ich „posiedziciele” w wyniku uwłaszczenia otrzymali swoje dotychczas użytkowane grunty na własność m.in. w zamian za stały roczny czynsz. Uwłaszczenie chłopów miało swój początek podczas zaboru pruskiego za panowania króla Fryderyka Wilhelma III (panował w latach 1797-1840). Przyczynę powstania Franklinowa w połowie lat 30. XIX wieku można upatrywać w zmianach, do których doprowadziło uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich. Podstawą reformy była ustawa z dnia 8 kwietnia 1823 roku, na mocy której włościanie zaciężni wnosili o uregulowanie swoich stosunków względem właściciela wsi. W wyniku nowych regulacji, zarówno w Lewkowie – wsi szlacheckiej leżącej w powiecie odolanowskim, obwodzie regencyjnym Poznańskim – jak i innych miejscowościach należących do Wojciecha Lipskiego (w tym Gremblowie), nastąpiły wielkie zmiany.

Wernisaż odbędzie się 23 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w Pałacu.

Grafitowy plakat z szarą obwódką. U góry biały tekst: Dyrektor Muzeum w Lewkowie Sylwia Nowicka, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Franklinowie Danuta Ćwiklak, Stowarzyszenie rozwoju wsi Franklinów "Radośnie w Przyszłość" oraz autor monografii o Franklinowie Tomasz Grzelak zapraszają na wernisaż wystawy.
Złotymi literami napisane Z Lewkowa do Gręblowa
Pod spodem znajduje się czarno-białe zdjęcie przedstawiające żniwa, a pod nim ciąg dalszy zdania pisanego złotymi literami: Historia powstania Franklinowa w 200. rocznicę ustawy uwłaszczeniowej
Szara kreska, pod którą od lewej widnieje napis miejsce i logo Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy, zaś z prawej strony słowo Termin: 25 czerwca 2023 (niedziela) godzina 14:00