“Z muzealnego skarbca. Zbiory KUL” czyli XIX-wieczne obrazy w Pałacu Lipskich.

Opublikowano 9 lipca 2024, 09:57

„Św. Jerzy zabijający smoka” Józefa Mehoffera,  „Wawel od strony północnej zimą” Jacka Malczewskiego czy maleńki szkic ołówkiem na papierze „Postać woja” Jana Matejki – między innymi te prace polskich malarzy tworzących w XIX i na początku XX wieku będzie można zobaczyć w budynku Dawnej Wozowni w naszym muzeum. Ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprezentowanych zostanie blisko 60 obrazów. Wystawę w Lewkowie będzie można oglądać do 5 stycznia 2025r.

 Od 20 lipca 2024r. w Muzeum w Lewkowie będzie można oglądać malarstwo polskie z przełomu XIX i XX w. i dzieła takich mistrzów jak m.in. Jacek Malczewski i jego syn Rafał, Jan Matejko, Piotr Michałowski, Józef Chełmoński, Józef Mehoffer, Włodzimierz Tetmajer, Stanisław Kamocki, Józef Pankiewicz, Leon Wyczółkowski, Stefan Filipkiewicz, Antoni Gramatyka, Tadeusz Grocholski, Stanisław Kamocki, Ludwik Stasiak.

– Takie wystawy to szansa dla lokalnej społeczności na obcowanie z polską XIX-wieczną sztuką, sztuką wysoką, bez konieczności dalekich wyjazdów. Stale dążymy do tego, by zapewniać odwiedzającym lewkowskie muzeum różnorodne wrażenia, także te na najwyższym kulturalnym poziomie
– podkreśla dyrektor Sylwia Nowicka, dyrektor muzeum.

 Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa­wła II (Muzeum KUL) powstało 1 września 2016 r. w wyniku konsolidacji dwóch jednostek o charakterze muzealnym. U podstaw zbiorów muzealnych KUL leży darowizna ks. kan. Jana Władzińskiego (1861–1935), który w 1932 r. przekazał na rzecz uczelni „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. Znalazły się w nim obok obrazów, rzeźb, wyrobów rzemiosła artystycznego, numizmatów i militariów liczne obiekty o charakterze patriotyczno-sentymentalnym, a nawet osobliwe twory natury. Władze uniwersytetu zobowiązały się, że darowane „przedmioty […] będą otoczone specjalną pieczą, będą pielęgnowane, chronione i konserwowane.

 Wystawę “Z muzealnego skarbca” będzie można oglądać od 20 lipca 2024r. do 5 stycznia 2025r. w budynku Dawnej Wozowni.

Od połowy września wystawie będą towarzyszyć warsztaty tematyczne.
Zapisy: info@muzeumwlewkowie.pl

Na wystawę czasową będą obowiązywały osobne bilety.
Bilet normalny: 10zł/os
Bilet ulgowy: 5zł/os
Bilet rodzinny: 25zł
 Informujemy, że bezpłatne wtorki nie obejmują wystaw czasowych.