Lewków z dofinansowaniem Ministra Kultury

Opublikowano 15 marca 2024, 01:34

Odtworzenie gabinetu ostatniego ambasadora RP w Berlinie Józefa Lipskiego w Pałacu w Lewkowie – to zadanie otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Atrakcją dla najmłodszych zwiedzających ma być „gadający” portret Ambasadora. Gabinet powinien być gotowy do końca października – 29 października przypada 80 rocznica objęcia funkcji Ambasadora RP w Berlinie przez Lipskiego.

Gabinet ma powstać na piętrze pałacu, w części edukacyjnej. Dzięki gabinetowi i multimedialnej prezentacji dokumentów i informacji o osobie Lipskiego i kontekście historycznym , sala edukacyjna wzbogaci się o kolejny sposób przekazywania historii, wiedzy o miejscu i ludziach. Narracja przygotowana w kolejnej sali wystawienniczej w Pałacu w Muzeum w Lewkowie ubogaci przekaz i lekcje muzealne prowadzone w naszej placówce. Wyposażenie gabinetu ambasadora Józefa Lipskiego powinno dotrzeć do każdego z odbiorców. Przygotowane kolorowanki i zagadki oraz “gadający” portret Ambasadora powinny zaciekawić najmłodszych odbiorców i skupić w ten sposób na przekazie treści, przystosowanych do ich wieku.

W gabinecie w wersji cyfrowej będzie udostępniona wiedza o epoce, nastrojach przed wybuchem II wojny światowej, depeszach słanych od 1934 roku do Ministra Becka i Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez ambasadora Lipskiego i negocjacjach z Hitlerem. Powiększone i dobrze zaplanowane graficznie plansze pozwolą poszerzyć wiedzę o tym wybitnym, a mało znanym w powszechnej świadomości Wielkopolaninie. Józef Lipski był, wraz bratem Janem, ostatnim właścicielem majątku lewkowskiego. Po ukończeniu szkoły średniej Józef Lipski w roku 1915 podjął studia w zakresie nauk społecznych na uniwersytecie w Lozannie. Ukończył je wiosną 1918 r. W grudniu tego roku rozpoczął służbę w tworzącej się dyplomacji młodego państwa polskiego. Został sekretarzem londyńskiej misji Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. To on przygotowywał historyczną podróż do Polski Ignacego Paderewskiego – podróż, która stała się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego.

W kolejnych latach Józef Lipski pracował jako sekretarz polskich ambasad i poselstw, kolejno w Londynie, Paryżu i Berlinie. W 1925 r. objął funkcję naczelnika Wydziału Zachodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wchodził w skład polskich delegacji podczas międzynarodowych konferencji w Locarno (1925), Hadze (1929 i 1930), Lozannie. Brał udział w negocjacjach z Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. Od 29 października 1934 do wybuchu II wojny światowej był Ambasadorem RP w Berlinie.

Nadal poszukujemy pamiątek, rzeczy związanych z ambasadorem. Wiemy, że był 100-częsciowy serwis ćmielowski, w który rodzina Lipskich wyposażyła ambasadę w Berlinie. Serwis w 2012r. odnalazł się w czeskim studiu filmowych i nadal go poszukujemy. Po ataku Niemiec na Polskę Lipski wraz z personelem ambasady i konsulatu generalnego w Berlinie został 3 września ewakuowany do Kopenhagi.