Spotkanie z autorem wstawy “Kolmar – piękno chodzieskiej porcelany”

Opublikowano 16 kwietnia 2024, 09:31

Zapraszamy na spotkanie z kolekcjonerem porcelany, autorem wystawy Kolmar – piękno chodzieskiej porcelany z lat 1939 – 1945 – Piotrem Marcem, który przeprowadzi oprowadzanie kuratorskie po swoich zbiorach prezentowanych w Jadalni i Salonie Egipskim w Pałacu Lipskich.

Spotkanie odbędzie się 18.04.2024 o godzinie 15:00 w Jadalni w Pałacu. Wejście jest darmowe.

zdjęcie przedstawia zdjęcie porcelany, na górze napis "spotkanie z kolekcjonerem Piotrem Marcem - autorem wystawy. 18 kwietnia 2024r godzina 15:00 miejsce spotkania: Jadalnia oraz Salon Egipski. Obok logo Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy. Na dole pod zdjęciem porcelany napis: Kolmar - Piękno chodzieskiej porcelany z lar 1939-1945